Du är här

Tomtledningar

Tomtledningar
Tomtledningar

* Planen för vatten- och avloppsledning beviljas av vattenverket
* Kunden inlöser de för tomten reserverade tomtledningarna / brunnarna som möjligen byggts till tomten
* För grävning på gatuområden skall man ansöka om grävtillstånd

Upp

Uppdaterad 14.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut