Du är här

Karleby Vatten

Karleby Vatten är ett självständigt kommunalt affärsverk som lyder under vattenverksdirektionen och ingår i stadens koncernförvaltning.

Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer samt avledningen och reningen av avloppsvatten i överensstämmelse med tillståndsvillkoren. Vattenverket ska täcka sina underhålls-, drifts- och investeringsutgifter med internt tillförda medel


Karleby Vatten

Aktuellt

 

Vi söker en (11.5.2019)

Affärsverket Karleby Vatten är ett kommunalt affärsverk som bl.a. ansvarar för produktionen och distributionen av hushållsvattnet samt avledningen och behandlingen av spillvattnen i sina Läs mera...

Upp

Uppdaterad 17.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut