Du är här

Karleby Vatten

Karleby Vatten är ett självständigt kommunalt affärsverk som lyder under vattenverksdirektionen och ingår i stadens koncernförvaltning.

Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer samt avledningen och reningen av avloppsvatten i överensstämmelse med tillståndsvillkoren. Vattenverket ska täcka sina underhålls-, drifts- och investeringsutgifter med internt tillförda medel


Karleby Vatten

Aktuellt

 

Upp

Uppdaterad 17.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut