Du är här

Karleby Vattens nyckeltal från år 2018

Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet:
100% 
Andel fastigheter som är anslutna till avloppsnätet:77%
Pumpat råvatten:2,595 Mm3
Pumpat vatten till nätverket:2,406 Mm3
Fakturerat vatten:2,196 Mm3
Spillvatten:8,7 %
Specifik vattenförbrukning:158l/inv./dygn
Renat avloppsvatten:  2,814 Mm3
Fakturerat avloppsvatten:2,048 Mm3
Vattenläckage i procent:27,2 %
Längd på vattennätet:510 km
Längd på avloppsnätet:267 km
Verk och stationer för höjning av tryck:3 st.
Vattentorn:1 000 m3
Lågvattenreservoarer:3 300 m3
Avloppsvattenpumpar:40 st.
Omsättning:8,08 M€
Driftsbidrag:4,42 M€
Investeringar:1,03 M€
Räkenskapsperiodens resultat:1,39 M€
Personalantal:38 pers.
Pris på vatten:1,36 €/m3
Pris på avloppsvatten:2,15 €/m3

Upp

Uppdaterad 8.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut