Du är här

Karleby Vattens nyckeltal från år 2019

Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet:
100% 
Andel fastigheter som är anslutna till avloppsnätet:77%
Pumpat råvatten:2,607 Mm3
Pumpat vatten till nätverket:2,463 Mm3
Fakturerat vatten:2,146 Mm3
Spillvatten:12,9 %
Specifik vattenförbrukning:123l/inv./dygn
Renat avloppsvatten:  3,139 Mm3
Fakturerat avloppsvatten:2,013 Mm3
Vattenläckage i procent:35,9 %
Längd på vattennätet:536 km
Längd på avloppsnätet:368 km
Verk och stationer för höjning av tryck:3 st.
Vattentorn:1 000 m3
Lågvattenreservoarer:3 300 m3
Avloppsvattenpumpar:40 st.
Omsättning:8,16 M€
Driftsbidrag:3,53 M€
Investeringar:1,93 M€
Räkenskapsperiodens resultat:1,05 M€
Personalantal:40 pers.
Pris på vatten:1,36 €/m3
Pris på avloppsvatten:2,15 €/m3

Upp

Uppdaterad 8.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut