Du är här

Vattenverkets taxor

Karleby Vattens förbrukningsavgifter

Nya förbrukningsavgifter har godkänts vid vattenverkdirektionens möte 24.9.2019.

Förbrukningsavgifter

Som grund för förbrukningsavgifterna används fastighetens förbrukade vattenmängd (m3). Vattenmängden uppmäts med en vattenmätare installerad av vattenverket.

Ömråde, avgift   2019, €/m3   fr.om. den 1. januari 2020, €/m3    
   moms 0%moms 24%moms 0%moms 24%   
Karleby, vatten  1,10  1,36  1,10  1,36
Karleby, abloppsvatten   1,73  2,15  1,73  2,15Om kunden leder sitt regnvatten (regn-, smält- eller dfäneringsvatten) i en avloppsvattenledning även om det på området finns ett separat system, kan vattenverket uppbära förhöjd avlopps vattenavgift.


Upp

Uppdaterad 28.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut