Olet tässä

Tontin ajoneuvoliittymät

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen. (maankäyttö- ja rakennuslaki § 88)

Kokkolan kaupungin kunnallistekniset suunnittelupalvelut on laatinut yleisohjeet tonttiliittymän rakentamiseen jotta kiinteistön liittymissä voitaisiin välttyä esimerkiksi routavaurioilta .

Sivun alkuun