Du är här

Fordonsanslutning till tomt

Fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren ansvarar på egen bekostnad för byggandet av en tomtanslutning från kanten av en anlagd gatas körbana till sin fastighet (88 § i markanvändnings- och bygglagen).

Stadsmiljöns Planering har utarbetat allmänna anvisningar om byggandet av en tomtanslutning för att man vid fastigheternas anslutningar ska kunna undvika t.ex. tjälskador.

Upp

Uppdaterad 23.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut