Olet tässä

Osaomistus

Omistaja ja vuokralainen

* Osaomistusasunnon asukas on samanaikaisesti sekä
   omistaja että vuokralainen.

* Osaomistusjärjestelmässä asukkaat lunastavat n.10 prosentin omistusosuuden huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista.

* Osaomistusasuntojen hallinta perustuu kuitenkin ensimmäiset 20 vuotta vuokrasopimukseen. Näin siksi, että osaomistusasunto on rahoitettu valtion korkotuella subventoidulla n. 90 %:n korkotukilainalla. Korkotuki- ehdoissa edellytetään, että asuntoja on  käytettävä vuokra-asuntona 20 vuotta korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien. 1.06.2005 voimaan tullut laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista (291/2005) mahdollistaa asuntojen omaksilunastamisen ennen aikaisemmin laissa ollutta 20 vuoden rajoitusaika. Lunastaminen perustuu enemmistöomistajan ja osaomistajan väliseen sopimukseen. Lunastaminen on mahdollista mikäli enemmistöomistaja sen sallii.

Käytännössä rajoitusaika päättyy, kun talo on ollut asuinkäytössä noin yhdeksäntoista vuotta.

Edullinen lunastushinta

Kun 20 vuotta on kulunut, asukas voi lunastaa asunnon omaksi rakennusaikaisella hinnalla, eli hän saa hyväkseen merkittävän inflaatiohyödyn. Kun lunastushinnasta vähennetään vielä vuokrissa maksetut lainanlyhennykset ja alkuperäinen osaomistusmaksu, on lunastushinta edullinen.

Osaomistuksen myyminen

Jos asukas haluaa luopua osaomistuksesta ennen omaksilunastusta, voi osaomistusosuutensa myydä pois, niin kuin minkä tahansa omaisuutensa.

Isännöitsijä tekee pyynnöstä enimmäismyyntihintalaskelman, jossa on huomioitu aiemmin maksettu osaomistusmaksu indeksillä korjattuna sekä osaomistajan siihen mennessä maksamat lainalyhennykset. Lisäksi kauppahintaan voidaan lisätä osaomistajan teettämien parannusten arvo (esim. parketti, tiskikone jne.).

Osaomistaja voi sitten myydä osuutensa pois määritetyllä enimmäishinnalla. Ideana on, että uusi osaomistaja maksaa vanhan osaomistajan sijoittaman pääoman takaisin ja jatkaa säästämistä siitä, mihin edellinen osaomistaja on jäänyt. Vanha osaomistaja saa omansa takaisin ja uutta osaomistajaa kohdellaan kuten alun perin mukana olleita osaomistajia.

Sivun alkuun

Päivitetty 31.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta