Du är här

Delägarskap

Ägare och hyresgäst

  • Den som bor i en delägarbostad är samtidigt ägare och hyresgäst
  • Den boende inlöser en ägarandel på cirka 10 % av aktierna som berättigar till besittning av bostaden
  • Besittningen av en delägarbostad baseras emellertid på hyresavtal de 20 första åren, eftersom delägarbostäder är finansierade till 90 % med räntestödslån. Staten subventionerar lånets ränta. I villkoren för räntestöd står att bostaden ska användas som hyresbostad i 20 år, räknat från det datum när räntestödslånet börjas lyftas. Lagen (291/2005) om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder trädde i kraft den 1 juni år 2005 och gör det möjligt att lösa in bostäderna innan 20 år har gått. Inlösning baseras på avtal mellan majoritetsägare och delägaren. Bostaden kan lösas in om majoritetsägaren ger sitt tillstånd.

            I praktiken upphör begränsningstiden när bostaden har bebotts i cirka 19 år.

Förmånligt att inlösa bostaden 

När 20 år har gått kan den boende lösa in bostaden till samma pris som under byggtiden, dvs. den boende drar stor nytta av inflationen. Eftersom också låneamorteringarna som betalats som hyra och den ursprungliga delägaravgiften dras av så är det förmånligt att lösa in bostaden.

Att sälja delägarskap 

Om den boende vill avstå från delägarskapet innan det är dags att inlösa bostaden är det möjligt att sälja delägarandelen, precis som vilken egendom som helst.

Disponenten beräknar maximipriset på begäran. I kalkylen beaktas den indexjusterade delägaravgiften som delägaren betalat och låneamorteringarna som delägaren dittills betalat. I kalkylen tas dessutom med värdet av de förbättringar som delägaren utfört i bostaden (t.ex. parkett och diskmaskin).

Delägaren kan således sälja sin andel till det uträknade maximipriset. Principen är att den nya delägaren betalar tillbaka det kapital som den tidigare delägaren placerat och den nya delägaren fortsätter spara där den tidigare delägaren slutat. Den ursprungliga delägaren får tillbaka vad han eller hon satsat och den nya delägaren är i samma ställning som de delägare som varit med från början.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut