Olet tässä

Katselmukset ja tarkastukset

Ennen rakennustyön aloittamista on tarvittaessa järjestettävä aloituskokous. Aloituskokouksen tarpeellisuudesta määrätään rakennusluvassa.

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi on rakennustyömaalla pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa

Ennen loppukatselmusta tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje olla laadittu.

Aloituskokous

Aloituskokous MRL 121 §, MRA 74 §

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen järjestämisestä ennen rakennustyön aloittamista.

Läsnäolijat

  • rakennushankkeeseen ryhtyvä
  • pääsuunnittelija
  • vastaava työnjohtaja
  • rakennusvalvontaviranomainen

Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnittelijat, toteutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus pyydetään, kun perustamiseen liittyvät kaivu- ja louhintatyöt, paalutus tai maapohjan täyttö tai vahvistaminen on suoritettu.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus pyydetään kun rakennuksen runko ja siihen liittyvät kantavat rakenteet on tehty ja ovat vielä näkyvissä. Katselmus voidaan suorittaa myös osissa.

Rakennuksen käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatselmus) voidaan pyytää jos rakennus tai sen osa halutaan ottaa käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta.

Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyydestä ja turvallisuudesta säädetyt vaatimukset. Lisätietoa rakennustarkastajilta.

Loppukatselmus

Loppukatselmus pyydetään kun hanke on kokonaisuudessaan valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. Loppukatselmuksen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa lupapäätöksessä mainituissa muissa katselmuksissa.

Loppukatselmuksen yhteydessä pientalorakentajan on luovutettava kopiot valvonta-asiakirjan yhteenveto sivuista ja esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto ohje mikäli sellainen on lupapäätöksessä määrätty laadittavaksi.

Sivun alkuun

Päivitetty 5.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta