Du är här

Kontroll av en byggnads plats och höjdläge

När grunden för byggnaden är klar utförs lägessyn på kundens begäran. Lägessyn kan beställas vi e-posten maastomittaus@kokkola.fi. Efter utförd lägessyn ges utlåtande om byggnadens läge åt byggnadslovsmyndigheten. Lägessyn utförs  inom 1-2 dagar från beställningen.


Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut