Du är här

Anmälningsförfarande

Om anmälningsförfarandet bestäms i stadens byggnadsordning.

Till tillståndsansökan bör vanligtvis följande handlingar bifogas:
  • Anmälningsblankett i ett exemplar
  • Officiell karta i ett exemplar
  • Ritningar / fotografi
  • Utredning över hörande av grannar
Behandling av ansökan om åtgärdstillstånd

Byggnadstillsynen gör åtskilliga beslut varje vecka. Byggnads- och miljönämnden har sammanträde ungefär var 3 vecka. Normal behandlingstid för tillstånd är ungefär 1-4 veckor.

Tillståndets giltighetstid

Byggnadsarbeten angående byggnadstillstånd bör påbörjas inom 3 år och slutföras inom 5 år från det tillståndet har vunnit laga kraft.
Ifall tillståndet berör en annan av myndighet godkänd åtgärd skall arbetet slutföras inom 3 år.

Upp

Uppdaterad 13.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut