Du är här

Anmälan om ledande av avloppsvatten

Anmälan om ledande av avloppsvatten görs när man utan miljötillstånd har för avsikt att behandla och leda avloppsvatten på områden utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde. I blanketten meddelas miljöskyddsmyndigheten hur det planerats att behandla och leda avloppsvatten.

Miljöskyddsmyndigheten behandlar anmälan och ger sitt utlåtande. I sitt utlåtande meddelar miljöskyddsmyndigheten ifall den planerade ledningen och behandlingen av avloppsvatten kan göras utan miljötillstånd. Med stöd av sin övervakningsskyldighet kan myndigheten dessutom utfärda övervakningsbestämmelser som den anser vara nödvändiga. Vid behov kan övervakningsmyndigheten förutsätta att miljötillstånd ansöks.

I beslut och utlåtanden som gäller behandlingen av avloppsvatten tillämpas minimikraven för behandlingen av avloppsvatten, vilka definierats i avloppsvattenförordningen och i Karleby stads miljöskyddsbestämmelser. I miljöskyddsbestämmelserna har definierats de områden på vilka speciell uppmärksamhet ska fästas på behandlingen av avloppsvatten. I anvisningarna, som finns som bilaga till miljöskyddsbestämmelserna, finns detaljerade anvisningar om hur avloppsvatten behandlas på olika områden.

Upp

Uppdaterad 30.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut