Du är här

Beviljade bygglov

Behandling av tillstånd

Byggnadsinspektörerna besluter loverna varje vecka. Byggnads- och miljönämnden har sammanträde ungefär var 3 vecka. Normal behandlingstid för tillstånd är ungefär 1-4 veckor.

Tillståndets giltighetstid

Byggnadsarbeten angående byggnadstillstånd bör påbörjas innom 3 år och slutföras innom 5 år från det byggnadstillståndet beviljats samt inom 3 år angående tillstånd eller myndigheternas godkännande av en annan åtgärd.


Upp

Uppdaterad 24.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut