Du är här

Situationsplan

Skala 1:200, på område med glesbebyggelse 1:500

 • Byggnader, konstruktioner samt staket/plank, som skall byggas
 • Byggnader som skall rivas, med punktstreck
 • Placeringen av byggnader som skall byggas; avstånd från rår, byggnader och strandlinje
 • Gränser för byggnadsområde enligt stadsplan
 • Officiella beteckningar för fastigheten samt de fastigheter som är rågrannar
 • Fastighetens rår och längder samt råpålarnas nummer
 • Teknisk- och annan service ; vattenledningar, avlopp, infiltreringsfält o.s.v.
 • Arrangemang av och användningsändamål för gårdsplan
 • Kör- och gångvägar samt bilplatser
 • Gårdens ytmaterial; grus, asfalt, plattor, gräsmatta o.s.v.
 • Lek- och vistelseområde
 • Torknings- och vädringsplatser
 • Eventuellt trädgårdsland
 • Planteringar, träd som skall bevaras och fällas
 • Höjdförhållande med höjdkurvor
 • Planerade höjdlägen för sockelns övre yta och golvytorna
 • Gatans höjdläge
 • Eventuella gatu- eller andra servitut
 • Väderstreck, nordpil
 • Arealer och volym:  våningsyta, lägenhetsyta, volym, för de byggnader, som skall byggas samt för de befintliga byggnaderna
 • Byggnadsrätt (vånings-m2) som kan användas, har använts och som skall användas i samband med det projekt man nu ansöker om tillstånd för

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut