Du är här

Fasadritningar

  • Skala 1:100, små byggnader 1:50
  • Material för fasad- och takytor med ytbehandlingssätt och färger (eller skild färgsättningsplan)
  • Hus- och takstegar
  • Nödutgångsstegar
  • Snöhinder
  • Den ursprungliga markytans höjd utmärkt med avbruten streckad linje på fasadytan
  • Gatans höjdläge utmärkt med avbruten punktlinje på fasaden mot gatan

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut