Du är här

Sektionsritningar

  • Skala 1:100 eller 1:50
  • Höjdläge för våningar och rum
  • Åshöjd, höjd för den antagna skärningspunkten mellan vattentak och yttervägg samt markytans höjdlägen
  • Taklutning
  • Materialbeteckning för byggnadsdelar
  • Konstruktionsförklaringar; vattentak, över- och mellanbjälklag, ytterväggar, nedre botten
  • Konstruktionernas u-värden
  • Eventuella gränsbeteckningar för brandsektioner och de sektionerande konstruktionernas brandhållbarhetstider
  • Av sektionsritningen bör framgå byggnadens grundningssätt eller till ritningarna bör bifogas en särskild grundsektionsritning

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut