Du är här

Bottenritning

 • Skala 1:100 eller 1:50
 • Byggnadens huvudmått, indragningar, burspråk m.m. på så sätt måttsatta att vånings- ytan kan uträknas på basen av givna mått
 • Höjdläge för golvnivåerna
 • Rummens användningsändamål och storlek m2
 • Materialbeteckningar för byggnadens delar
 • Skärningarnas platser
 • Allmän ordning av ventilation; pilar för avlägsnande av luft och intagande av luft
 • Platser för elhuvudcentral, centraldammsugare och ventilationsmaskineri
 • Fast inredning i lägenhet
 • Gränser för brandsektionering och brandbeständighetstid för de sektionerande konstruktionerna
 • Sektionerande branddörrar med beteckningar
 • Brandskydd för konstruktioner som kan brinna (bastu-ugn m.fl. eldstäder)
 • Effekt för trä/oljepanna

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut