Du är här

Byggnadsritningar

Med byggnadsritningar avses åtminstone: situationsplan, bottenritning, sektionsritningar, och fasadritningar.

Ritningarna skall uppgöras enligt direktiv i Finlands byggbestämmelsesamling del A2. Av planerarna erfodras tillräcklig kompetens. Huvudprojekteraren undertecknar alla ritningar som bifogas till ansökan.

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut