Du är här

Tomter för hög- och radhus

Allmänt

Staden överlåter småhustomter som finns på olika håll i staden åt professionella byggare och byggherrar som bygger egnahemshus, parhus, radhus och låghus.

Att ansöka om tomt

I allmänhet kan ansökan om tomt lämnas in närsomhelst. Beroende på tomtreserv och vilket område som bebyggs ges ibland särskilda ansökningstider. Kriterier vid val av mottagare till tomterna kan vara t.ex. projektets planeringsmässiga mål, projektets huvudplanerare, tidsschema för bygge eller andra faktorer. Stadsstyrelsen beslutar om vem tomterna reserveras för.

Reserveringstiden är 6–12 månader. Under den tiden ska den som reserverat tomten lägga fram planskisser för godkännande till Tekniska servicecentret.

Tomten överlåts via försäljning under reserveringstiden när byggprojektet blir aktuellt. För reserveringstiden uppbärs en reservationsavgift på 2,5 % av tomtens försäljningspris/år.

Upp

Uppdaterad 23.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut