Du är här

Företags- och industritomter

Karleby stad kan i nuläget erbjuda företags- och industritomter på följande områden:

  • Lahdenperä industriområde
  • Lahdenperä utvidgningsområde
  • Haralandets industriområde
  • Heinola arbetsplats- och industriområde
  • Indola industriområde
  • Topparbackens industriområde

Tomterna överlåts antingen via försäljning eller via uthyrning beroende på område. Tomterna är olika stora och tomter kan bildas utgående från företagarnas behov och önskemål.

Staden har också några företags- och egnahemstomter. På dem kan byggas egnahemshus och separata lokaler för företagsverksamhet.

Ansökan om tomt görs skriftligt till Karleby stads enhet för markpolitik.

Av ansökan ska framgå:

  • sökandes namn (företagets namn) och kontaktuppgifter
  • vilken tomt eller vilket område ansökan gäller
  • kort beskrivning av verksamheten som planeras till tomten ifråga
  • tidtabell för byggande

Upp

Uppdaterad 23.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut