Du är här

Byggplatserna för fritidshus

Stadsfullmäktiges beslut 25.6.2012 § 66 gällande de arrendeavtal för fritidsbyggplatser som upphör vid slutet av 2017 vann laga kraft 5.7.2017.

Förnyande av arrendeavtal

  1. Den nya arrendetiden är 25 år.
  2. Arrenderätten är överförbar och kan t.ex. utgöra säkerhet för lån.
  3. Arrendetagaren kan inte köpa arrendeområdet.

Arrende

Arrendets storlek är beroende av byggplatsens areal samt korrigeringsfaktorer enligt tabellen nedan.

Areal i kvadratmeterArrende i euro/år 
under 400 (Metsola weekendstugor)400,00     
400–2 000 1 200,00     
2 001–4 0001 450,00 
över 4 0001 450,00+0,125 e/m2/år (för del som överskrider 4 000 m2)


Vid fastställandet av arrendet för enskilda byggplatser används följande korrigeringsfaktorer:

  1. gemensam strand -20 %
  2. byggplats på holme -30 %
  3. byggplatsens avstånd från stranden -10 % – -20 %
  4. arrendets maximikorrigering -50 %

Grundarrendet är bundet till 2013 års medelindex i levnadskostnadsindexet och arrendet justeras årligen.

De arrendetagare som är födda före 1942 och vars arrenderätt har börjat före 1990 beviljas 15 % rabatt under fem års tid.

Upp

Uppdaterad 23.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut