Du är här

Egnahemstomter

SMÅHUSTOMTER FÖR DEM SOM HAR FÖR AVSIKT ATT BYGGA 2020-2021

Höstens utdelning av småhustomter börjar. Vid denna gemensamma utdelning får tomter sökas bara av sådana fysiska personer som har för avsikt att bygga småhus för eget boende.

Ansökningstiden är 12.10.–30.10.2020. Ansökningar tas emot till kl. 16:00 sista ansökningsdagen (30.10.2020). Tomternas reserveringsordning lottas ut bland de som ansökt om en tomt. Den som är intresserad av flera tomter kan i ansökan lägga till flera tomter i intresseordning. Tidpunkten för ansökning av tomter för byggherrar och tomter för småhus som annars kommer till försäljning meddelas i ett senare skede.

Det finns 10 st nya byggklara småhustomter i Hangas i Storby.

OBS! Ingen kvartersplan kommer att uppgöras för dessa tomter.

Tomtreserveringen träder i kraft om reservationsavgiften har betalats senast på förfallodagen. Storleken på reservationsavgiften fastslås i reserveringsbeslutet och är lika stor som tomtens hyra för reserveringstiden. Ifall tomten köps i mycket god tid innan reserveringstiden går ut, återbetalas reserveringsavgiften för den tid som återstår av reserveringstiden.

Till de som tilldelas en tomtreservation och tidigare har fått en tomt av staden överlåts tomten endast genom försäljning.

Staden avverkar trädbestånd och bortför avverkningsavfall från tomterna innan tomterna överlåts. Staden försöker dock bevara enstaka träd.

Elektroniska blanketten för tomtansökan

Karleby den 9 oktober 2020
KARLEBY STAD
Markområden

Upp

Uppdaterad 12.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut