Du är här

Hyresbostadsansökan

Det går att fylla i och skicka in ansökan om hyresbostad elektroniskt till Karleby Hyresbostäder Ab och Kokkolan Talohoito Oy. Det går också att elektroniskt ansöka om hyresbostäder vid de hyreshus som har andra disponenter om de använder sig av elektroniska ansökningsblanketter. 

Det är också möjligt att skicka in ansökan i pappersform.

 Uppsägning av hyresbostad 

Ett hyresavtal bör sägas upp skriftligt. Uppsägningstiden är en (1) kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från sista dagen i den kalendermånad som uppsägningen har skett.

Disponenter eller bolag som svarar för statsbelånade hus i Karleby:  

Bolaget Kokkolan Talohoito, Mårdgatan 6, 67800 Karleby, tfn      040-1817400 

Karleby Hyresbostäder Ab, Mårdgatan 6, 67800 Karleby, tfn 040-1817400 

Lakea Oy, Gustaf Adolfsgatan 1 A 67100 Karleby, tfn. 0400-285336, 040-1721111

Karleby OP-Fastighetscentral Ab, Strandgatan 7, 67100 Karleby, tfn 010 258 73 37 

Realia Disponentbyrå Ab, Strandgatan 14, 67100 Karleby, tfn 010 228 81 38, Seija Hannuksela 

NSA Bolagen Ab, Fabriksgatan 2, tfn 06-832 60 00 

Barbro Grannabba, Björndahlsvägen 11, 67100 Karleby, tfn 06-822 91 12 

Karleby stad, bostadsbyrån, Stadshuset, PB 43, tfn 06-828 91 11 

Servicehus: 

Invalidförbundet r.f, Validia-tjänster i Karleby, Tjädergränd 8, 67800 Karleby tfn 06-832 67 00 

Servicehuset Palvelutalo Kotikartano, Armigatan 2, 67200 Karleby 

Emeliehemmet/Hägglund Elisabeth, Sjukhusgatan 11, 67100 Karleby tfn 06-831 25 34 

Servicehuset Kokkolan Palvelutalo/Tervakartano, Hanna Saarinen, Fabriksgatan 29, 67100 Karleby, tfn 06-828 95 24 

Stiftelsen Kokkolan Sotainvalidien palveluasuntosäätiö, tfn 06-828 92 74, Sjukhusgatan 2 B, för äldre 

Gamlakarleby Åldringsvänner rf., Pettersborg, Folkskolegatan 17, för äldre



Upp

Uppdaterad 15.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut