Olet tässä

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus hyväksyttiin valtuustossa

10.12.2018

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.12. hyväksyä kansallisen kaupunkipuiston aluerajauksen. Kaupunginhallitus päätti jo 26.11. hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista ympäristöministeriöltä ja esitti samassa yhteydessä aluerajausta valtuuston hyväksyttäväksi.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys, joka toimii myös hakemuksen keskeisenä sisältönä, hyväksyttiin lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksessa 9.1.2017 ja kaupunginvaltuustossa 13.3.2017. Samalla tehtiin päätös siirtymisestä hakemisvaiheeseen. Kuluvan vuoden aikana työtä on jatkettu yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa muun muassa tarkentaen alueen rajausta hakemuksen näkökohdat huomioiden.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueeseen kuuluvat Tankar, Poroluoto, Kokkolan saariston Natura 2000 -alue, Trullevi, Rummelörin ja Harrinniemen alueet, Vanhansatamanlahti, Suntinsuu, Suntin varren viheralueet, Neristan, Oppistan ja Mäntykangas.

Tarkastelualue on laajuudeltaan 19 830 hehtaaria, joista noin18 615 hehtaaria on vesialuetta ja noin 1 215 hehtaaria maa-alaa. Yleiskaavoitettua aluetta on noin 15 480 hehtaaria. Tästä asemakaavoitettuja alueita on noin 235 hehtaaria, ja asemakaavassa viheralueeksi on osoitettu noin 70 hehtaaria.

Natura -2000 alueita (Luodon saaristo, Kokkolan saaristo, Rummelö-Harrbådan) on yhteensä noin 17 463 hehtaaria. Tästä valtion aluetta noin 10 100 hehtaaria ja yksityisiä alueita noin 7 350 hehtaaria. Natura-alueista yksityismaiden luonnonsuojelualueina on hakemuksen tekohetkellä perustettu yhteensä 7 314 hehtaaria. Ympäristöministeriö valmistelee vuoden 2018 aikana asetusta Kokkolan saariston Natura-alueen valtion maiden ja vesialueiden perustamisesta luonnonsuojelualueeksi.

Muita yleis- ja asemakaavoilla suojelualueiksi osoitettuja alueita tarkastelualueella on yhteensä noin 30 hehtaaria.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston perustamishakemus koskee useiden eri kaupunginosien osia ja alueita. Siinä on muun muassa maa-alueita ja kiinteistöjä kaupunginosista Hakalahti, Halkokari/Mustakari, Hollihaka, Mäntykangas, Neristan, Pikiruukki/Tullimäki, Sannanranta/Elba, Morsiussaari sekä ydinkeskustan alueelta.

Nyt valtuustossa hyväksytty aluerajaus on esitetty ohessa (linkki: Kaupunginvaltuusto 10.12.2018, Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Kokkolaan).

Sivun alkuun

Päivitetty 11.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta