Olet tässä

Kaupunki hakee kansallinen kaupunkipuisto –statusta

14.3.2017

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.3.2017 siirtyä kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheeseen. Kaupunkipuisto–hanketta päätettiin esittää mukaan myös Suomi 100 –ohjelmaan. 

Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Ne muodostavat verkoston, jossa kukin yksittäinen kaupunkipuisto täydentää kansallista kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden monimuotoista kokonaisuutta. Kaikkiaan kansallisia kaupunkipuistoja on tarkoitus perustaa 10−12.

Tehty esiselvitys osoittaa, että teknistä tai sisällöllistä estettä kansallisen kaupunkipuiston perustamiselle Kokkolaan ei ole.

Toteutuessaan Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto olisi Suomen laajin ja merellisin kansallinen kaupunkipuisto. Sen erityispiirteinä ovat merellisuus, maankohoaminen ja historialliset elementit, kuten elinkeino- ja asutushistoria sekä kaupunkirakenteen kerroksellisuus ja säilyneisyys. Lisäksi monimuotoiset ja laajat luontoalueet ja monipuoliset virkistyspalvelut ovat tärkeä osa suunnitelmaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen, jonka mukaan Kokkolan suunnitelma siirtyy kansallisen kaupunkipuiston hakemisvaiheeseen.

Valtuuston keskustelussa haluttiin tietää valmistelijoilta ja ympäristöministeriön edustaja Jukka-Pekka Flanderilta, rajoittaako kansallinen kaupunkipuisto alueen käyttöä jatkossa ja vaikuttaako tämä esimerkiksi sataman väyläsuunnitelmiin. Tähän todettiin, ettei puiston status rajoita käyttöä. Suunnitelmat perustuvat voimassa oleviin kaavamerkintöihin, kaupunkipuistopäätös ei tuo niihin uusia määräyksiä tai rajoituksia.

Valtuutetut kiittelivät liki 200-sivuista esiselvitysraporttia sen laajan tietosisällön vuoksi.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Sen ennakoidaan tekevän päätöksen asiasta joko tänä tai ensi vuonna. 

Päivitetty 15.3.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta