Olet tässä

Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa esitetään haettavaksi

10.1.2017

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.1.2017 hyväksyä Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen. Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheeseen siirtymistä ja Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto –hankkeen esittämistä mukaan Suomi 100 –ohjelmaan.

Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2015 teettää Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen, joka on edellytys kaupunkipuiston statuksen hakemiselle. Esiselvitys toimii myös hakemuksen keskeisimpänä sisältönä.

Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Se on asukkaiden yhteinen olohuone sekä osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin hakemuksen pohjalta.

Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena ei ole ”museoida” sen sisällä olevia alueita, vaan se on eheyttävän kaupunkisuunnittelun ja imagon rakentamisen työkalu. Sitä hyödynnetään muun muassa kaupunkipuiston alueella tapahtuvan kaavoituksen ohjauksessa.

Kansallinen kaupunkipuisto ei estä alueiden kehittämistä. Päinvastoin sen avulla voidaan edistää hankkeita, jotka lisäävät alueen arvojen säilymistä ja vahvistumista, asukkaiden asumisviihtyisyyttä sekä näihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunki itse määrittelee, miten statusta hyödynnetään.

Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Ne muodostavat verkoston, jossa kukin yksittäinen kaupunkipuisto täydentää kansallista kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden monimuotoista kokonaisuutta. Toteutuessaan Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto olisi Suomen laajin ja merellisin kansallinen kaupunkipuisto.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuisto –hankkeen erityispiirteinä ovat merellisuus, maankohoaminen ja historialliset elementit, kuten elinkeino- ja asutushistoria sekä kaupunkirakenteen kerroksellisuus ja säilyneisyys. Lisäksi monimuotoiset ja laajat luontoalueet ja monipuoliset virkistyspalvelut ovat tärkeä osa kansallisen kaupunkipuiston toteutusta.

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen suunnittelutyöryhmä on työstänyt esiselvitysmateriaalia päätöksenteon pohjaksi. Lokakuun aikana Kokkolan kaupungin keskeisiltä lautakunnilta sekä muilta keskeisiltä tahoilta pyydettiin lausunnot materiaalista. Materiaali oli samaan aikaan julkisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Joulukuun aikana esiselvityksen luonnoksesta pyydettiin lausuntoja Otakantaa.fi –palvelussa.

Kaupunginvaltuusto päättää, siirrytäänkö Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hakemusta valmistelemaan ympäristöministeriölle.

Päivitetty 10.1.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta