Olet tässä

Teematyöpaja 23.3.2016

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston valmisteluun liittyen järjestettiin kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin teematyöpaja 23.3. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 40 henkilöä. Tärkeimpinä toimenpiteinä esiin nousivat keskustan elävöittäminen, palveluiden ja tapahtumapaikkojen sijoittaminen koko Suntin matkalle, vanhankaupungin historian tekeminen eläväksi sekä merenkulun rakennushistorian vaaliminen.

Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa lähestyttiin teematyöpajassa elinkeinoelämän, asumisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tähän päästiin hyvin jo sillä, että osallistujat muodostivat läpileikkauksen niin virkamiehistä, luottamushenkilöistä, kaupunkilaisista, kolmannesta sektorista kuin elinkeinoelämän ja kehittämisorganisaatioiden edustajista. Työmenetelmänä käytettiin osallistavaa ja kansalaislähtöistä ryhmätyöskentelyä.

Osallistujat kokivat keskustan elävöittämisen tärkeäksi toimenpiteeksi. Yhtenä keinona esitettiin asuntojen määrän lisäämistä keskustaan ja sitä kautta keskustan asukasmäärän kasvattamista. Tähän päästään osaltaan sillä, että keskustassa vireillä olevat hankkeet saadaan toteutettua ja tyhjät tontit rakennettua. Keskustaa voidaan myös elävöittää lisäämällä keskustan viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä kehittämällä kevyen liikenteen edellytyksiä keskustassa.

Yhteyksiä merelle kehitettävä ja merellisyyttä tuotava paremmin esiin

Sunti nähtiin työpajassa selkärankana, jossa pitää olla nikamia eli sopivin välimatkoin sijoitettuja vetovoimakohteita, kuten erilaisia palveluita ja tapahtumapaikkoja. Työryhmien mukaan Suntin varsi tulisi olla kaupungin vilkkain ja katkeamaton kevyen liikenteen väylä. Yhteydet rautatieasemalta meren ääreen tulisi säilyttää ja edelleen kehittää, myös vesitse. Merellisyyttä voidaan korostaa parantamalla opastusta, kehittämällä kartta-aineistoja sekä luomalla valmiita, opastettuja reitistöjä.

Työpajaan osallistuneiden mielestä Neristan ei ulkopaikkakuntalaiselle kerro tarpeeksi selkeästi, millaisesta helmestä on kyse. Vanhankaupungin kohteita tulisikin markkinoida selkeämmin. Samalla sen historia pitäisi saada vielä näkyvämmäksi ja elävämmäksi siten, että se tarjoaisi unohtumattomia elämyksiä vierailijoille. Vanhankaupungin tunnettuuden ja elämyksellisyyden edistämiseksi esitettiin muun muassa monikielisen opastuksen kehittämistä esimerkiksi QR –koodien avulla sekä majoituspalveluita entisaikojen tapaan.

Työpaja palvelee sekä esiselvitystä että käynnissä olevia suunnittelukohteita

Keskusteluissa nousi esiin sellaisia Kokkolalle ominaisia tekijöitä, kuten esimerkiksi merellisyys, tervakauppa, laivanrakennuksen historia, joita muualta ei löydy. Nämä tukevat hyvin sitä, miksi Kokkolaan tulisi saada perustettua kansallinen kaupunkipuisto.

Teematyöpajassa esiin tulleita asioita, kuten verkkokyselynkin tuloksia, hyödynnetään elokuuhun mennessä valmistuvassa kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksessä. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus käsittelee esiselvitystä alkusyksystä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Mikäli Kokkolaan päätetään hakea ja myös saadaan kansallinen kaupunkipuisto -status, niin työpajan materiaali palvelee myös kaupunkipuiston hoito - ja käyttösuunnitelmaa.

Tilaisuuden loppupuheenvuoron esittäneen kaavoituspäällikkö Jouni Laitisen mukaan hanke on jo nyt palvellut hyvin kaupungin maankäytön suunnittelua ja työpajan anti tämänhetkisiä suunnittelukohteita.

Sivun alkuun

Päivitetty 6.4.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta