Du är här

Förutredning om grundande av nationalstadspark

Stadsstyrelsen beslutade den 8 juni 2015 låta göra en förutredning om grundande av en nationalstadspark i Karleby samt att tillsätta en arbetsgrupp för detta ändamål.

En förutredning ska göras före ansökan om grundande av en nationalstadspark och den utgör det viktigaste innehållet i ansökan. Man beslutade låta konsultfirman ViherArkki göra förutredningen.

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet.

Nationalstadsparkerna är invånarnas gemensamma vardagsrum och en del av hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande.

Bestämmelser om grundande av nationalstadsparker ingår i markanvändnings- och bygglagen och miljöministeriet beslutar om grundandet.

Det preliminära utredningsområdet omfattar Tankar, Renö, Natura 2000-området utanför Karleby, området omkring Harrbåda fyr, villaområdet i Sandstrand, Sundmun, Neristan, salutorget och Tallåsen.

Stadsstyrelsen godkände 9.1.2017 förstudien om en nationalstadspark i Karleby. Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 13.3.2017 att ansökan om inrättande av en nationalstadspark i Karleby lämnas in .

Aktuellt

Avgränsningen av Karleby nationalstadspark godkändes av fullmäktige (10.12.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 10.12 godkänna nationalstadsparkens avgränsning. Stadsstyrelsen beslutade redan 26.11 att ansöka om inrättande av en nationalstadspark hos Läs mera...

Karleby ansöker om status för en nationalstadspark (15.3.2017)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 13.3.2017 att ansökan om inrättande av en nationalstadspark i Karleby lämnas in och att framställan görs om att projektet för ennationalstadspark i Läs mera...

Det föreslås att ansökan om en nationalstadspark i Karleby lämnas in (10.1.2017)

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 9.1.2017 godkänna förstudien om en nationalstadspark i Karleby. Stadsstyrelsen beslutade vidare att den föreslår fullmäktige att ansökan om en Läs mera...

Utkastet till förstudie för en nationalstadspark presenterades för beslutsfattarna (26.9.2016)

Före fullmäktiges sammanträde 26.9 fick beslutsfattarna ta del av information om förstudien för en nationalstadspark i Karleby och den inverkan som parken kan ha för orten. På plats fanns ledamöter Läs mera...

Naturen betonas i svaren på enkäten om Karleby nationalstadspark (24.3.2016)

Invånarna i Karleby hade möjlighet att delta i beredningen av Karleby nationalstadspark genom att svara på en webbenkät under tiden 29.1−21.2. Den kartbaserade enkäten besvarades av sammanlagt 145 Läs mera...

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut