Olet tässä

Katajalahden ranta-asemakaava (Länsiranta)

RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Ranta-asemakaavan tilaajana toimii yksityinen maanomistaja, joka on laatinut anomuksen omistamansa kiinteistön kaavoittamisen aloittamiseksi. Kaupunginhallitus on 4.12.2017 päättänyt käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen.

Ramboll Finland Oy toimii kaavassa konsulttina.

Maanomistaja on tilannut kaavan omalla kustannuksellaan.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 10,8 hehtaaria ja se sijaitsee meren rannikolla Puotiniemessä n. 8 km etäisyydellä Kokkolan keskustasta. Suunnittelualue rajautuu lännessä  Katajaluodon-tiehen, idässä Katajalahteen ja muilta osin kiinteistörajoihin.

HANKKEEN KUVAUS
Ranta-asemakaava suunnittelun tavoitteena on saada kiinteistölle vapaa-ajan rakennuspaikkoja. Osoitettavien rakennuspaikkojen
määrä määritellään mitoitustarkastelun avulla ja niiden sijainti luonto- ja ympäristöselvityksen yhteydessä tehtyjen maastokäyntien perusteella. Muu kaava-alue osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi.

Kaavoituksessa huomioidaan lähialueen nykyinen toiminta sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat.

Ranta-asemakaavan laatimisessa noudatetaan maankäyttö – ja rakennuslain 73 § esitettyjä rantaasemakaavan sisältövaatimuksia. Maanomistajalla on oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen MRL 74 § mukaisesti.

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISAIKATAULU 
21.2.2018 § 35 Kaupunkirakennelautakunta > Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen
1.3.-2.4.2018 Kaavaluonnos nähtävillä
2.5.2018 Kaavaehdotus
14.6.-16.7.2018 Ehdotusvaiheen kuuleminen

Kaupunginhallitus 10.9.2018


Vastuuhenkilöt: Jouni Laitinen ja Päivi CainbergSivun alkuun

Päivitetty 10.9.2018 | Tulosta