Olet tässä

Märaskärin ranta-asemakaava

RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Ranta-asemakaavan muutos tehdään hakijan (Fastighets Ab Märaskär) aloitteesta. Kaupunginhallitus on tehnyt 21.9.2015 Märaskärin ranta-asemakaavan laatimispäätöksen.

Hakija laadituttaa kaava-asiakirjat valitsemallaan konsultilla.

SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualueena on Märaskär niminen tila, jonka kiinteistötunnus on  272-416-3-12. Suunnittelualue sijaitsee Öjan pohjoisosassa, Märaskärin alueella n. 10 km kaupungin keskustasta lounaaseen. Alue on kooltaan noin 4,1 hehtaaria käsittäen Kokkolan merivartioaseman käytössä olleen kiinteistön ranta-alueineen. Alue rajautuu lännessä rantakaava-alueeseen ja pohjoisessa, etelässä ja idässä vesistöön. Kaavoitettava alue on Fastighets Ab Mä-raskär:n omistuksessa.


HANKKEEN KUVAUS 
Suunnittelutehtävänä on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ranta-asemakaava entiselle merivartioaseman kiinteistölle. Maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa alueen rakentuminen ulkoilu- ja majoitus/vapaa-ajanalueena. Tavoitteena on että alueelle jäisi selkeä vapaan rannan alue sekä yleinen maihinnousupaikka.

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISAIKATAULU 
Kaupunginhallitus 11.3.2019 § 135.

Kapunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen 29.4.2019 §21.

Vastuuhenkilöt: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 3.5.2019 | Tulosta