Olet tässä

Ohtakarin ranta-asemakaava

RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Ranta-asemakaavan muutos tehdään hakijoiden (Lohtajan yhteisalueet, Sley, Aimo Jukkola, Jorma Kauppila ja Kyösti Jukkola) aloitteesta. Kaupunginhallitus on tehnyt 21.9.2015 Ohtakarin ranta-asemakaavan laatimispäätöksen. 

Kaavan laatii Ramboll Finland Oy.

SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualueena on Ohtakarin saari, joka sijaitsee Kokkolan entisen Lohtajan kunnan alueella Vattajanniemen kärjessä. Saari on yhteydessä mantereeseen vuonna 1970 valmistuneella pengertiellä. Ohtakarista on Lohtajan kirkonkylälle n. 10 kilometriä ja Kokkolan keskustaan n. 45 kilometriä. Alue on kooltaan noin 30 hehtaaria.

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISAIKATAULU 
Työn käynnistyminen, Kaupunginhallitus 21.9.2015.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 26.4.2017 ja nähtävillä 4.5.-5.6.2017.

Kaavaluonnos oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 14.11.2018 § 150 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.11.-27.12.2018. 

HANKKEEN KUVAUS 
Ranta-asemakaavan muutos on tullut ajankohtaiseksi, koska voimassa oleva Ohtakarin rantakaava on osittain vanhentunut. Rakennus- ja poikkeamislupavalmisteluissa on todettu kaavan tulkitsemisen olevan vaikeaa. Kaavan RA-kortteleiden rakennusoikeudet ovat nykyiset vaatimukset huomioiden varsin pieniä. Kaavamuutoksen yhteydessä on tarpeen ohjata myös alueen jäteveden käsittelyä. Saaren pohjoisosassa olevan leirikeskuksen kehittymismahdollisuus halutaan myös turvata kaavamuutoksella.


Vastuuhenkilö:  Jouni Laitinen

Sivun alkuun

Päivitetty 3.5.2019 | Tulosta