Olet tässä

Ohtakarin ranta-asemakaava

RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Ranta-asemakaavan muutos tehdään hakijoiden (Lohtajan yhteisalueet, Sley, Aimo Jukkola, Jorma Kauppila ja Kyösti Jukkola) aloitteesta. Kaupunginhallitus on tehnyt 21.9.2015 Ohtakarin ranta-asemakaavan laatimispäätöksen. 

Hakija laadituttaa kaava-asiakirjat valitsemallaan konsultilla.

SUUNNITTELUALUE 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa määritellään tarkemmin suunnitte-lualueen rajaus, mutta kaavamuutos koskee ainakin koko Ohtakarin saarta ja mahdollisesti myös mantereella olevaa leirintä- / pysäköintialuetta. Ohtakari sijaitsee n. 9 km Lohtajan keskustasta luoteeseen. Alue on kooltaan noin 30 heh-taaria. Ohtakari lukeutuu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISAIKATAULU 
Työn käynnistyminen, Kaupunginhallitus 21.9.2015.
Kaavaluonnos kesällä 2017.

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.4.2017 §70HANKKEEN KUVAUS 
Rakennuslupa- ja poikkeamislupavalmistelussa on todettu kaavan olevan vanhentunut ja aiheuttavan tulkintavaikeuksia lupahakemuksia käsitellessä. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä määritellään tarkemmin suunnittelun tavoitteet. 


Vastuuhenkilö:  Jouni Laitinen

Sivun alkuun

Päivitetty 2.10.2018 | Tulosta