Du är här

Utvidgning av stranddetaljplanen för Märaskär

ORSAK TILL PLANARBETET
Utvidgning av stranddetaljplanen görs på initiativ av sökanden (Fastighets Ab Märaskär).

PLANOMRÅDE
Planeringsområdet ligger i Karleby stad, i norra delen av Öja, på Märaskärs område ca 10 km nordväst om centrumområdet. Områdets storlek är cirka 4,1 hektar och det omfattar den fastig-het som Karleby sjöbevakningsstation har använt samt dess strandområden. Området gränsar i väster till ett strandplaneområde och i norr, söder och öster till vattenområde.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Planeringsuppgiften består av att utarbeta en stranddetaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen för sjöbevakningsstationens fastighet. Markägarens mål är att det ska gå att bebygga området som ett frilufts- och inkvarterings-/fritidsområde. I de preliminära diskussionerna med Karleby stad har det framkommit att strandområdet borde ha kvar ett tydligt fritt strandområde samt en allmän landstigningsplats.

TIDSPLAN FÖR ARBETET 
Stadsstrukturnämnden 4.10.2017.Ansvarspersoner: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 10.9.2018 | Skriv ut