Du är här

Stranddetaljplan för Ohtakari

ORSAK TILL PLANARBETET
Stranddetaljplanen ändras på initiativ av sökandena Lohtajan yhteisalueet, Sley, Aimo Jukkola, Jorma Kauppila och Kyösti Jukkola. Stadsstyrelsen fattade 21.9.2015 beslut om att en stranddetaljplaneändring för Ohtakari inleds.

Sökanden anlitar en konsult som ska utarbeta stranddetaljplaneändringen.

PLANOMRÅDE
Planområdets avgränsning bestäms mer noggrant i programmet för deltagande och bedömning, men omfattar åtminstone hela ön Ohtakari och eventuellt också camping- och parkeringsområdet på fastlandet. Ohtakari ligger ca 9 km nordväst om Lochteå centrum. Områdets areal är ca 30 hektar. Ohtakari räknas till byggda kulturmiljöer av riksintresse.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planläggningsstart, Stadsstyrelsen 21.9.2015 § 451
Planutkastet, Sommaren 2017

Stadsstrukturnämnden 26.4.2017 §70.


BESKRIVNING AV PROJEKTET
I samband med beredning av bygg- och undantagslov har det konstaterats att stranddetaljplanen är föråldrad och orsakar tolkningssvårigheter när lovansökningar behandlas. Målen för projektet bestäms mer noggrant i programmet för deltagande och bedömning.


Ansvariga:  Jouni Laitinen

Upp

Uppdaterad 2.10.2018 | Skriv ut