Olet tässä

Bullerörenin ranta-asemakaavan muutos

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY
Ranta-asemakaavan muutos tehdään hakijan (Sören Sundström, Gerd Sjöström ja Gun Vidjeskog) aloitteesta.

Asemakaavatyön hakija laadituttaa konsultilla, Arkkitehti Oy Rajaniemi.

SUUNNITTELUALUE
Kokkolan kaupungin Långön kylässä sijaitsevat tilat 272-417-4-93 ja 272-417-4-111. Suunnittelualue on noin 1,76 ha.

HANKKEEN KUVAUS
Kiinteistöjen Långö 417-4-93 ja 417-4-111 maanomistajien tavoitteena on laatia alueelle ranta-asemakaavan muutos siten, että suunnittelualueen käyttötarkoitus muutetaan kalastukseen ja kalankasvatukseen tarkoitettujen rakennusten korttelialueesta (AM) loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) Voimassa olevan rantakaavan mukaisesti toisella suunnittelualueen tontilla on rakennusoikeutta 50 + 100 m2 ja toisella 100 + 100 m2. Ranta-asemakaavan muutos koskee voimassa olevan rantakaavan koko AM-aluetta.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN AIKATAULU
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakavaamuutoksen kokouksessaan 1.2.2016 §5.
Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 9.3.2016 | Tulosta