Olet tässä

Hickarön ranta-asemakaava

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY
NSA -Yhtiöt Oy on päivämäärällä 28.9.2015 laatinut anomuksen Hickarön alueen kaavoituksen aloittamiseksi.
Anomuksen mukaan "alueella olevat kiinteistöt, motelli + majoitusmökit ovat rakennetut 1960 -luvulla ja ovat silmin nähden
tulleet purkukuntoisina tiensä päähän.

Toimintamalli olisi pääpiirteissään seuraavanlainen: Päärakennus,jossa on esim. hotellihuoneita, vastaanotto, ravintola / kahvila, hyvinvointipalveluja yms. Vastaanotosta koordinoitaisiin koko alueen toimintoja ja käyttöä. Toiminta olisi ympärivuotista, ja alueen ympäristö luo edellytykset moninaisiin toimintoihin; kesällä esim. uinti, minigolf, lkentopallo, vesiurheilu, thriatlon ja talvisin esim. hiihto, kalastus, pilkki, yms.

Alueen muihin rakennuksiin tulisi myös ns. Chalets huoneistoja, jotka voisivat myös hyödyntää alueen palveluja. Samalla ne voivat olla myös hotelliyrittäjän käytössä sopimuksen mukaan.
Yhtiöllämme on esisopimus sekä valtakirja tämänhetkisen vuokramiehen kanssa. ( R:no 1:177, 4100 m2 suuruinen tontti nro 14)."

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,7 hehtaaria ja se sijaitsee Rantatien varrella Öijanjärven rannalla n. 7km etäisyydellä Kokkolan keskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Rantatiehen ja muilta osin vesistöön.

HANKKEEN KUVAUS
Suunnittelutehtävänä on laatia ranta-asemakaava Hickarön alueelle. Suunnittelun tavoitteena on alueen kehittäminen matkailu- ja virkistysalueena. Tavoitteen toteuttamiseksi alueelle suunnitellaan uudisrakentamista.

Kaavoituksessa huomioidaan lähialueen nykyinen toiminta sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat.

Asemakaavatyön hakija laadituttaa konsultilla, Ramboll Finland Oy.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU
Asemakaavatyö käynnistyi keväällä 2016.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan kokouksessaan 23.10.2017 §111.
Vastuuhenkilöt:  Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 22.12.2017 | Tulosta