Olet tässä

Lohtajan Kallioniemen ja Hakuntin ranta-asemakaavan muutos

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY
Aloitteen ranta-asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Karhin yhteisalueet. Asemakaavatyön hakija laadituttaa ranta-asemakaavan konsultilla, Ramboll Finland Oy.

SUUNNITTELUALUE
Ranta-asemakaava-alue (n. 18 ha) sijaitsee Kokkolan kaupungin
(entisen Lohtajan kunnan) Karhin kylässä ja jakautuu kahteen osaan. Pohjoisempi osa sijaitsee Hakuntinniemessä ja eteläisempi osa Kallioniemen alueella.

HANKKEEN KUVAUS
Kaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on rakennusoikeuden tarkistaminen ja vähäinen nostaminen loma-asutuksen nykyvaatimukset mahdollistamalle tasolle parantamalla rakennusten käytettävyyttä. Alueelle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja vaan maankäytön ohjaaminen tapahtuu nykyisillä, rakennetuilla korttelialueilla. Kaavan määräykset ja merkintätekniikka on tutkittu ja päivitetty.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN AIKATAULU
Asemakaavatyö käynnistyi alkuvuodesta 2015. Asemakaavatyön hakija laadituttaa konsultilla, Ramboll Finland Oy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan kokoukessaan 14.11.2016.
Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 21.12.2016 | Tulosta