Olet tässä

Knivsundin ranta-asemakaavan muutos

RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Aloite on Håkan Granqvistin.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Öjassa, Knivsundin koillisosassa.

HANKKEEN KUVAUS
Suunnittelualueella (n. 9 ha) sijaitsevien tilan 416-26-4 maanomistajien tavoitteena on tarkistaa alueen ranta-asemakaavaa siten, että alueelle muodostuisi kuusi ei-omarantaista loma-asunnon rakentamispaikkaa nykyisessä kaavassa olevien neljän sijaan. Tilojen 416-23-3 ja 416-26-5 voimassa olevassa ranta-asemakaavassa olevat loma-asunnon rakentamispaikat säilyisivät. 

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Ranta-asemakaavan laatiminen on käynnistynyt toukokuussa 2011.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen kokouksessaan 27.05.2013 §65.

Kaavan laatimistyöstä vastaa Arkkitehti Oy Rajaniemi.

Vastuuhenkilö: Jouni Laitinen

Sivun alkuun

Päivitetty 3.5.2019 | Tulosta