Olet tässä

Konttilan ja Pitkäpauhan ranta-asemakaavojen muutokset

Konttilan ranta-asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Lohtajan länsirannalla Konttilanniemen pohjoisosassa.Alue rajautuu etelässä Konttilantiehen pohjoisessa rantaviivaan ja idässä maanomistusrajaan.Etäisyys Lohtajan kirkonkylästä on noin 10 kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria. Konttilanniemi on yksityisessä maanomistuksessa.

Pitkäpauhan ranta-asemakaava

Suunnittelualueena on Lohtajan kunnan pohjoisrannalla sijaitseva Pitkäpauha. Etäisyys Lohtajan keskuksesta on noin 9 kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 hehtaaria. Pitkäpauha sijaitsee Lohtajan pohjoisosassa. Alueelta on noin 9 kilometriä kunnan keskustaan. Pitkäpauhassa sijaitsee kaksi nykyistä loma-asuntoa. 

Rantakaavatöiden yksityiskohtainen kuvaus ilmenee kaavakartoista ja kaavaselostuksista, liitteet D - G.

Liite A § 206 Ote Lohtajan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 17.9.2008 § 97
Liite B § 206 Länsi-Suomen Sotilasläänin pyyntö 8.1.2009
Liite C § 206 Saadut lausunnot ja muistutukset
Liite D § 206 Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin
Liite E § 206 Konttilan ranta-asemakaavan muutoksen kaavakartta
Liite F § 206 Konttilan ranta-asemakaavan muutoksen selostus
Liite G § 206 Pitkäpauhan ranta-asemakaavan kaavakartta
Liite H § 206 Pitkäpauhan ranta-asemakaavan selostus 


Kaupunginvaltuusto hyväksyi Konttilan ranta-asemakaavamuutoksen ja Pitkäpauhan ranta-asemakaavan 23.3.2009 § 74.

Lisätietoja antaa: Jouni Laitinen

Sivun alkuun

Päivitetty 3.5.2019 | Tulosta