Olet tässä

Selkäsaaren ranta-asemakaava

RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Ranta-asemakaava tehdään hakijoiden (Siirilä Heikki ja Siirilä Masa) aloitteesta. Kaupunginhallitus on 8.2.2016 § 57 päättänyt käynnistää Selkäsaaren ranta-asemakaavan laadinnan.

Hakija laadituttaa kaava-asiakirjat konsultilla, Arkkitehtipalvelut Esa Säkkinen.

SUUNNITTELUALUE 
Kokkolan kaupungin Ullavan kylässä sijaitseva tila 272-430-32-74 Katajalahti, joka on pinta-alaltaan noin 5 hehtaaria. Alueella on voimassa Ullavanjärven yleiskaava, vahvistettu 17.5.1999, jossa alueelle on osoitettu 1 lomarakennusten rakennuspaikka (RA). Muulta osin kyseinen alue on ositettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.

HANKKEEN KUVAUS
Maanomistajien tavoitteena on laatia alueelle ranta-asemakaava, jolla mahdollistetaan uusien loma-asuntorakennuspaikkojen rakentuminen kiinteistön 272-430-32-74 alueelle.

RANTA-ASEMAKAAVAN AIKATAULU
Kaupunginhallitus käynnisti ranta-asemakaavan laadinnan 8.2.2016.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan kokouksessaan 12.6.2017 §73.Vastuuhenkilöt: Päivi Cainberg ja Jouni LaitinenSivun alkuun

Päivitetty 18.8.2017 | Tulosta