Du är här

Stranddetaljplan för Lövholmen

PLANOMRÅDE
Planeringsområdet omfattar Lövholmen som befinner sig ca 10 km fågelvägen nordost om Karleby stads centrum. Planeområdet är ca 7,37 hektar stort och största delen av ytan är skog.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
På stranddetaljplaneområdet finns enligt Öja och Rödsö-Möllers strandgeneralplan nio byggplatser för fritidbostad med egen strand. Med denna stranddetaljplan ökas byggnadsrätten för varje byggplats så att det är möjligt att bygga en ny fritidsbostad och en ny strandbastu. Samtidigt lämnas möjligheten till att bygga enligt strandgeneralplanen. Övriga delar av det planlagda området anvisas som närrekreationsområde.

TIDSPLAN
Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen 3.2.2014 §9.


För utarbetningen av detaljplanen svarar Arkkitehti Oy Rajaniemi.

Ansvarsperson: Jouni Laitinen

Upp

Uppdaterad 15.1.2016 | Skriv ut