Du är här

Bullerörens stranddetaljplaneändring

För planens beredning ansvarar Arkitekt Ab Rajaniemi, som ansvarig person fungerar teknologie doktor, arkitekt SAFA Juho Rajaniemi.

PLANOMRÅDE
Planområdet finns i Långö by i Karleby.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Markägarna för fastigheter Långö 417-4-93 och 417-4-111 på Bullerören har som målsättning att utarbeta en  stranddetaljplaneändring för området, så att  användningsändamålet för planeområdet ändras från kvartersområde för fiske och fiskuppfödning avsedda byggnader, AM, till kvartersområde för fritidsbostäder, RA. Enligt gällande strandplan finns 50+100 m2 byggnadsrätt på den ena tomten och 100+100 m2 byggnadsrätt på den andra tomten. Stranddetaljplaneändringen gäller hela området som anges som AM-område i den gällande strandplanen.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplaneändringen 1.2.2016 §5.Ansvarsperson: Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 9.3.2016 | Skriv ut