Du är här

Hickarö stranddetaljplan

ORSAK TILL PLANARBETET
Stranddetaljplanen är beställd av NSA Bolagen Ab, som har ansökt om att planläggning av Hickaröområdet ska startas.

PLANOMRÅDE
Planeringsområdets areal är ca 1,7 hektar och det ligger intill Strandvägen vid stranden av Öjasjön ca 7 km från Karleby centrum. Planeringsområdet gränsar i norr till Strandvägen och i övriga delar till vattendrag.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Planeringsuppgiften består av att utarbeta en stranddetaljplan på Hickaröområdet. Planeringens mål är att utveckla området som turism- och rekreationsområde. För att målet ska nås kommer nybyggnation på området att planeras.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Stadsfullmäktige 23.10.2017.

Ansvarspersoner: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 22.12.2017 | Skriv ut