Du är här

Ändring av stranddetaljplan i Knivsund

ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativtagare är Håkan Granqvist.

PLANOMRÅDE
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Knivsund i Öja.


BESKRIVNING AV PROJEKTET


Markägarna till planområdets (ca 9 hektar) lägenhet 416-26-4 önskar att stranddetaljplanen ändras så att det kan bildas sex byggplatser för fritidsbostäder utan egen strand i stället för de fyra byggplatser som gällande detaljplan anvisar för området. De byggplatser för fritidsbostäder som enligt gällande stranddetaljplan finns på lägenheterna 416-23-3 och 416-26-5 önskar man ha kvar.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Utarbetningen av en stranddetaljplan startade i maj 2011.

Stadsfullmäktige godkände ändringen av stranddetaljplanen 27.05.2013 §65.För utarbetningen av detaljplanen svarar Arkkitehti Oy Rajaniemi.

Ansvarsperson: Jouni Laitinen


Upp

Uppdaterad 3.5.2019 | Skriv ut