Du är här

Ändring av strranddetaljplanen för Konttila kvarter 49

PLANOMRÅDE
Planeringsområdet finns beläget i norra delen av Konttilanniemi, vid Lochteås västra strand. Området gränsar i norr till Konttilavägen, i söder till strandlinjen och i väster till markägargränsen.
Avståndet från Lochteå centrum är cirka 10 kilometer. Planområdets areal är cirka 1 hektar.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Målet med planläggningen är att dela buggplats nummer 9 till två byggplatser, av vilka båda kommer att få 120 m2 med byggrättighet (i nuvarande plan 150 m2 tillsammans). Planen begränsas till byggplats nr 9 i kvarteret 49.

TIDSPLAN
Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen 3.2.2014 §12.

För utarbetningen av detaljplanen svarar Ramboll.Ansvarsperson: Jouni Laitinen

Upp

Uppdaterad 15.1.2016 | Skriv ut