Du är här

Ändring av stranddetaljplanen för Konttila

PLANOMRÅDE
Planeringsområdet finns beläget i norra delen av Konttilanniemi, vid Lochteås västra strand. Området gränsar i söder till Konttilavägen, i norr till strandlinjen och i öster till markägargränsen. Avståndet från Lochteå centrum är cirka 10 kilometer.
Planområdets areal är cirka 6 hektar.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Målet med planläggningen är att återställa planlösningen som var gällande före den 23.3.2009. Av Karleby stadsfullmäktige, nämnda datum (§ 74), godkända ändring av stranddetaljplan blev onödig eftersom anledningarna till ändringen, förflyttningsoch ersättningsärenden gällande stugrättigheterna i Lahdenkrooppiområdet i Vattaja, avgjordes annorlunda.

Med anknytning till den tidigare planändringen garanteras markägaren, enligt förköpebrevet mellan markägaren och forststyrelsen, den ursprungliga planlösningen ifall slutligt markköp inte uppstår.

TIDSPLAN
Stadsfullmäktige godkände förslaget till stranddetaljplan 21.1.2013 §25.


Ansvarsperson: Jouni LaitinenUpp

Uppdaterad 3.5.2019 | Skriv ut