Du är här

Ändring av stranddetaljplanerna för Konttila och Pitkäpauha i Lochteå

Ändring av stranddetaljplanen för Konttila

Planeringsområdet är beläget i norra delen av Konttilanniemi vid Lochteås västra strand. Området gränsar i söder till vägen Konttilantie, i norr till strandlinjen och i öster till markägargränsen. Avståndet från Lochteå kyrkby är cirka 10 kilometer. Planeringsområdets areal är ca 6 hektar.Ändring av stranddetaljplanen för Pitkäpauha

Planeringsområdet är Pitkäpauha vid Lochteå kommuns norra strand. Avståndet till Lochteå centrum är ca 9 kilometer. Planeringsområdets areal är ca 3 hektar. I Pitkäpauha finns två nuvarande fritidsbostäder.


En detaljerad beskrivning av stranddetaljplanearbetena framgår av plankartorna och planbeskrivningarna, bilagorna D - G.

Bilaga A
Utdrag ur Lochteå kommunstyrelsens protokoll 17.9.2008 § 97

Bilaga B
Länsi-Suomen Sotilasläänin pyyntö 8.1.2009 (på finska, kompletterande material)

Bilaga C
Erhållna utlåtanden och anmärkningar (på finska, kompletterande material)

Bilaga D
Planläggarens bemötanden till utlåtanden och anmärkningar

Bilaga E
Plankartan för ändringen av Konttilas stranddetaljplan

Bilaga F
Beskrivningen av ändringen av Konttilas stranddetaljplan

Bilaga G
Plankartan för ändringen av Pitkäpauhas stranddetaljplan

Bilaga H
Beskrivningen av ändringen av Pitkäpauhas stranddetaljplan


Stadsfullmäktige har godkänt en stranddetaljplan för Pitkäpauha i Lochteå och en ändring av stranddetaljplanen för Konttila i Lochteå.Kontaktperson: Jouni Laitinen
Upp

Uppdaterad 3.5.2019 | Skriv ut