Du är här

Selkäsaari stranddetaljplan

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar Katajalahti fastighet på Selkäsaari udde i sjön Ullavanjärvi.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Genom stranddetaljplanen blir det möjligt att anvisa nya byggplatser för fritidsboende på fastighet 272-430-32-74. Dessa ska respektera de naturvärden som finns på området.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Stadsstyrelsen beslutade 8.2.2016 § 57 att arbetet med en stranddetaljplan för området kan inledas.

Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen 12.6.2017 §73.


För utarbetningen av detaljplanen står Arkkitehtipalvelu Säkkinen Esa.Ansvarsperson: Päivi CainbergUpp

Uppdaterad 18.8.2017 | Skriv ut