Du är här

Siksundsvikens västra sidas stranddetaljplan

Planeringsområdet är beläget på Karleby stads mark i Öja, och berör fastigheterna 3:11, 3:84 och 3:115 samt deras strandområden.

Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget 27.10.2008.


Kontaktperson: Jouni Laitinen


Upp

Uppdaterad 3.5.2019 | Skriv ut