Du är här

Stranddetaljplan för Storvikens östra sida

ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativet till stranddetaljplanering togs av Hjörvald Sundqvist.

PLANOMRÅDE
Planområdet finns på östra stranden av Storviken i Öja.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Markägaren till lägenhet 416-22-5 som finns inom planområdet (ca 10 hektar) har som mål att justera stranddetaljplanen för området så att det på lägenhetens enda byggplats går att anvisa tre (mindre) fritidshus.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Stranddetaljplaneringen inleds under början av 2013.

Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen 27.05.2013 §67.


För utarbetningen av detaljplanen svarar Arkkitehti Oy Rajaniemi


Ansvarsperson: Jouni LaitinenUpp

Uppdaterad 15.1.2016 | Skriv ut